You are currently viewing Zero mycia, zero prania, zero szycia, gotowania.
dav

Zero mycia, zero prania, zero szycia, gotowania.


Zero mycia, zero prania, zero szycia, gotowania.
Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,
tysiąc kwiatów na śniadanie.
A od jutra do roboty,
resztę dnia świętują chłopy.

Dodaj komentarz